Couplii fond ochrany vztahu a rodiny, nadační fond

AKTUÁLNĚ

POSLEDNÍ PŘÍSPĚVKY

Poslání nadačního fondu

Rozchody a rozvody způsobují dopady nejen na duševní zdraví, ale i na zdraví fyzické a ekonomické. Dramaticky ovlivňují život a fungování nejen obou jedinců, ale celé rodiny.  Každý rok zažije v České republice rozvod svých rodičů více než 30 tisíc nezletilých. Nezáleží na tom, v jakém věku dítěte k rozpadu rodiny doje, protože jím trpí všechny děti. Na rozdíl od dospělých, děti situaci nechápou, neumí se s ní racionálně vypořádat, cítí se zcela vykořeněné a nejisté, ztrácí doslova jediný pevný bod v jejich světě a půdu pod nohama. Největší a jediná jistota jejich života – bezpečí rodiny s tátou a mámou – se rozpadla jako domeček z karet.

Rozchody partnerů mají katastrofální dopady na děti, bez ohledu na to, zda rozchod proběhl „smírnou cestou“, kdy se partneři na všem domluvili, či vyhrocenou cestou. Ztráta kompletní rodiny vždy způsobí dětem doživotní trauma a predispozice pro jejich vlastní nefunkční vztahy v dospělosti. Vztahové problémy doma mají u dětí na svědomí valnou část šikany ve školách, nárůst sebepoškozování, závislosti na návykových látkách včetně alkoholizmu, pokusy o sebevraždy, sebevraždy a další závažné dopady. Pro dospělé znamenají dluhy, ztráty zaměstnání, závislosti na návykových látkách včetně alkoholu atd.

Rozpadne se každý druhý vztah!

Na začátku vztahu se všichni milují, sdělují jeden druhému jakoukoliv svoji nespokojenost, vše si říkají, o všem si povídají. Současně tím ale všichni žijí v zásadním fatálním bludu – jsou přesvědčeni, že takto jejich vztahu žádné nebezpečí nehrozí!

Cílem Couplii Fondu Ochrany Vztahu a Rodiny je snížit míru rozchodů, rozvodů a počet dětí v neúplných rodinách.

Klíčem ke změně je edukace o tom, co to pro člověka a jeho život znamená ,,Žít ve vztahu“

01

Změna a vysvětlování musí začít právě u dětí a mladistvých

02

Edukace populace o nejvyšší hodnotě a nejvyšší závažnosti, kterou představuje vztah/rodina

03

Edukace v čem spočívají skutečná nebezpečí ve vztahu a na jakých principech vztah funguje

04

Edukace jak si ochránit vztah a zajistit, aby byl šťastný a funkční

05

Edukace pro školy pod vedením dětských psychologů, kvalifikovaných vztahových terapeutů

06

Besedy pro páry zábavnou formou - edukace s kvalifikovanými párovými terapeuty

07

Online webináře a projekty ,,Zamysli se, než …“
/Než se rozhodneš nebýt single, Než se rozhodnete žít spolu, Než se rozhodnete mít dítě/

08

Sociální sítě nejsou jen pro zábavu, ale dají se využít i na edukaci
Couplii aplikace

,, Páteří celého projektu změny společnosti v oblasti vztahů a rodiny je revoluční aplikace pro páry – Couplii. Couplii je nástroj na ochranu vztahů a rodin. Coupleguard - osobní strážce vztahu. “

Couplii je zdarma
Couplii vrací do vztahu dopamin
Couplii je pro každého, pro koho je jeho vztah natolik cenná věc, že nechce riskovat, že o něj přijde
Couplii průběžně hlídá, zda se představy partnerů o životě nezačínají rozcházet
Couplii uživateli ukáže, zda se s partnerem hodí k sobě (zda mají shodné představy o životě) a zda je rozumné založit spolu vztah/rodinu
Couplii dává možnost „vidět druhému partnerovi do hlavy“ – tedy jeho skutečné pocity, jak se skutečně cítí v různých oblastech vztahu
Couplii dává možnost poznat veškerá přání, preference a sny partnera a dělat ho tak šťastným
Couplii umožňuje udržet intimitu a sex ve vztahu
Couplii funguje jako nástroj prevence konfliktů
Image

O nás

Petr Kadidlo a Lenka Vacková založili a za dobu 11 let úspěšně rozvinuli komplexní ekosystém péče o zaměstnance všech typů firem či organizací v České a Slovenské republice - ELA - Employer Life Assistant. Tento ekosystém prevence a ochrany zaměstnanců se zaměřuje na to, co primárně ovlivňuje štěstí člověka v životě – triáda VZTAHY - ZDRAVÍ - EKONOMICKÁ STABILITA RODINY.

VÍCE O NÁS
MENU
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
HLAVNÍ PARTNER
Image
Image